Vítejte na stránkách dechové hudby

Dechová hudba ŠOHAJKA vystupuje v krásných podlužáckých krojích. Zakladatelem kapely byl v roce 1982 Vojtěch Ducháček, který je jejím kapelníkem, uměleckým vedoucím a zpěvákem dodnes. ŠOHAJKA má dvě zpěvačky, Jožinu Ducháčkovou, a Renatu Jedličkovou, které doprovází 12 hudebníků.

Fotka kapely Fotka zpěváci
Dechová hudba ŠOHAJKA z Dolních Bojanovic

Moravské Slovácko patří beze sporu k nejvýznamnějším folklorním oblastem naší vlasti. Z bohatého folkloru zde čerpá mnoho dechových hudeb. Přes lidovou píseň se pak dostávají i k jiným hudebním pramenům. Mezi nejúspěšnější patří podlužácká kapela ŠOHAJKA z Dolních Bojanovic u Hodonína, která vnikla z podnětu Vojtěcha Ducháčka, absolventa brněnské konzervatoře v roce 1982 a jejímž kapelníkem je doposud. U zrodu stál také učitel hudby Mgr. Karel Bohun a podporu získala kapela také u vedení obce. Jméno pro Šohajku vymyslel bojanovský lidový spisovatel a básník Fanyn Krša. Za poměrně krátkou dobu své existence si hudba získala značnou popularitu u příznivců tohoto žánru. Přispěla k tomu mnohá úspěšná vystoupení na festivalech a přehlídkách jako např. Kmochův Kolín, festival dech. hudeb v Ratíškovicích Hluku, národopisné slavnosti ve Strážnici, Tvrdonicích a jinde. Šohajka se zúčastnila také řady zahraničních vystoupení v Rakousku, Německu, Polsku, Maďarsku, Španělsku, Francii, Dánsku, Švýcarsku, Itálii, Švédsku, Belgii a Holandsku, kam zajíždí snad nejraději.

kapela_next.jpg, 238kB

Nesporně největšího úspěchu a odborného ocenění však kapela dosáhla v roce 1987, kdy po pětiletém působení stanula v Českých Budějovicích jako první hudba z Podluží na stupni vítězů ústředního kola soutěže „Zlatá křídlovka“. Se získaným titulem „Vítěz zlaté křídlovky“ se tak Šohajka zařadila mezi nejlepší hudby v České republice. V této době spolupracovala kapela s brněnským hudebním skladatelem a dirigentem Milošem Machkem. V jejím repertoáru vedle skladeb místních a krajových autorů jsou zařazeny i skladby dechové klasiky, nechybějí ani hudební díla soudobých autorů, či úpravy populárních tanečních skladeb. Nedílnou součástí Šohajky jsou zpěváci Jožina Ducháčková, Dita Bílíková a Vojta Ducháček, kteří zejména působivým přednesem lidových písní přibližují posluchačům krásu folklorního odkazu svého regionu. Šohajka spolupracuje řadu let s Českou televizí, rozhlasovými stanicemi, natáčí na CD, audiokazety, videokazety a DVD. Vystupuje v pořadech komponovaných, již více než patnáctiletou tradici mají vánoční koncerty Šohajky, převážně však hraje k tanci a poslechu. Za dvacet let činnosti nahrála Šohajka u hudebního vydavatelství Edit 11 samostatných CD a kazet a na dalších minimálně 10ti se svými písničkami podílí.

Za písen „Slyšíš, jak zvoní“ obdržela kapela a její sólistka Jožina Ducháčková od hudebního vydavatelství Edit Zlatou a později Platinovou desku. V anketě časopisu Dechovka „Zpěvačka roku 1998“ získala Jožina 1. místo. V anketách Slovácké dechovky „Hledáme dechovku roku“ obsazuje kapela pravidelně přední místa a v žánrové oblasti Lidová a dechová hudba byla Šohajka nominována na cenu České Gramy 1996. V ročníku 1998-1999 se Šohajka stala nejúspěšnější kapelou dechovkové hitparády Českého rozhlasu Praha.